Head huvihariduse mõttekaaslased ja toetajad!

Käesolev aasta hakkab peagi lõppema. Huvikoolide Liit tänab aktiivset liikmeskonda. Täname toetuse eest Haridus- ja Teadusministeeriumit ning Eesti Noorsootöö Keskust.

Huvikoolide Liidu suurimad tegevused 2017. aastal:

  • Huvikoolide esindajatest laiendatud töörühma moodustamine „Mõttekodade“ ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks;
  • Huvikoolide Liidu pöördumine huvihariduse valdkonna teistele liitudele. Kohtumine liitude esindajatega Tartus 25.08.2017. Alusmaterjali ettevalmistamine kohtumiseks katusorganisatsioonide ümarlauas Haridus- ja Teadusministeeriumis;
  • Ettepanekud „Huvihariduse seaduse eelnõusse“ ning huvihariduse koolitusvajadustesse;
  • Huvikoolide juhtide ja õpetajate koolitus Itaalia Vabariigis;
  • Väljasõiduseminar Haapsalu kandi huviharidusega tutvumiseks;
  • Katusorganisatsioonide kohtumine huvihariduse ümarlauas Haridus- ja Teadusministeeriumis;
  • Taotluse esitamine huvihariduse riigirahastuse saamiseks.

Kaunist jõuluaega ja kohtumiseni!

Olete oodatud õppeseminarile!

Huvikoolide Liit kutsub õppeseminarile 16. – 18. novembril 2016 Tartu, Võru ja Põlva koolidesse.

Kolmepäevase koolituse maksumus  120.00 eurot (sisaldab  2 ööbimist kahestes tubades, spa ja saunakeskuse külastusi, 1 lõunasööki, 2 õhtusööki, 2 hommikusööki ja kohvipause).

Palun teatada eelnevalt toitumisalased soovid!

Osalema on oodatud kõik liikmed ja huvilised!

Siin näete KUTSET/KAVA

Registreerimise viimane kuupäev on 9.11.2016!

Arved väljastab Huvikoolide Liit. Palume saata osalejate nimed ning asutuse rekvisiidid.

NB! Hetkel ei ole planeeritud bussi tellimist, palume koopereeruda ja kasutada autotransporti.

Tallinnast/Harjumaalt tulijatel oleks võibolla mõistlik tellida üks väikebuss – soovijad võiksid sellest eelnevalt teada anda. Praegu oleme võtnud hinnapakkumise 23-kohalisele bussile. Selle bussiga saaks liituda ka Tartust ja see buss sõidutaks meid kõik need päevad. Kui kõik kohad oleks täis, peaks bussi eest tasuma 25 eurot inimene.

Bussiteenuse kasutus tähendaks asutusele sõidukulu lisandumist.

Täpsem info ja registreerimine:
Andres Kask
Huvikoolide Liidu esimees
andres.kask@kanuti.tln.edu.ee
tel. 6 44 39 69; 52 89 631
Kohtumiseni!

 

Kutsume tunnustama noortevaldkonna tegijaid!

Hea kolleeg ja koostööpartner,

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja noortevaldkonna tunnustuskonkursi, mille eesmärk on tõsta esile noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning mõjukamaid algatusi nii kohalikul, üleriigilisel kui rahvusvahelisel tasandil.

Tunnustuskonkursile saab esitada kandidaate üheteistkümnes kategoorias: aasta noorsootöötaja, aasta huvikool, aasta noortekeskus, aasta noorteühing, aasta osaluskogu, aasta noortemalev, aasta noortelaager, aasta kohalik omavalitsus, aasta noortevaldkonna sõber/toetaja, aasta sündmus/algatus/koostöö noorsootöös, pikaajaline panus noortevaldkonda.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. november. Kandidaatide esitamise vormid on kättesaadavad Eesti Noorstootöö Keskuse veebilehel www.entk.ee/2016.

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud, sealhulgas üleriigilised noorte- ja noorsooühingud, katusorganisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused, maavalitsused jne. Lõpliku ettepaneku kandidaatide riiklikuks tunnustamiseks teeb haridus- ja teadusministrile Eesti Noorsootöö Keskuse poolt moodustatud tunnustuskomisjon, kuhu kuuluvad ka noorte esindajad. Tunnustusauhinnad antakse üle järgmise aasta jaanuaris.

Kutsume üles jagama tunnustuskonkursi infot ka oma infokanalites ning ka ise kindlasti kandidaate esitama, et keegi, kes tunnustust vääriks, sellest ilma ei jääks!

Õppeseminar 4. – 5. nov 2015

Lugupeetud liikmed ja kõik uued huvilised!

Huvikoolide Liit kutsub õppeseminarile 4. ja 5. novembril 2015 Tallinna lähiümbruse huvikoolidesseKülastame Laagri Huvialakooli, Kiili Kunstide kooli, Rae Huvialakooli, Aruküla Huvialakeskust „Pääsulind“. Õppeseminari teisel päeval toimub töötuba. Arutame, kuidas turundada üht huvikooli, kuidas teha end nähtavaks. Koolitaja Hede Kerstin Luik. Vaata lähemalt: www.smartmark.ee/hede-kerstin-luik/

Kahepäevase koolituse maksumus 60 eurot (sisaldab transporti – väljumine tellitud bussiga Tallinnast 4. nov. kell 12.00 ja tagasi 5. nov. u. 15.00, 2 lõunasööki, 1 õhtusöök,
1 hommikusöök ja kohvipausid ning koolitus). NB! Palun teatada eelnevalt toitumisalased soovid!

Osalema on oodatud kõik liikmed ja huvilised!

Vaata ka kutset ja täpsemat kava SIIN

Registreerimise viimane kuupäev on 28.10.2015!

Arved väljastab Huvikoolide Liit. Palume saata osalejate nimed ning asutuse rekvisiidid.

Täpsem info ja registreerimine:
Andres Kask
Huvikoolide Liidu esimees
andres.kask@kanuti.tln.edu.ee
tel. 6 44 39 69 ; 52 89 631
Kohtumiseni!

Noorsootöötajate tunnustuskonkurss 2015 on avatud!

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja kandidaatide esitamise noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil. NB! Kandidaate saab esitata mitmes kategoorias, sh aasta huvikooli töötaja ja aasta huvikool. Tähtaeg 1. november 2015. Täpsem info SIIN

HUVIHARIDUSE MÕTTEKODA neljapäeval, 26.märtsil.

Kutsume Teid osalema HUVIHARIDUSE MÕTTEKOJAS neljapäeval, 26.märtsil kell 10:30-16:00 Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris.

Arutleme ühiselt, milline on tänane huviharidus ning kuidas tagada huvihariduse jätkusuutlikus ja kvaliteet. Mõttekoda ei soovi keskenduda mitte pelgalt kitsaskohtadele ja tugevustele, vaid leida konkreetseid lahendusi ja tegevusi huvihariduse arenguks. Seetõttu ootame kõigilt osalejatelt aktiivset panust ja kaasamõtlemist ning osalust terve mõttekoja jooksul.

 

Esialgne päevakava:

10:30 kogunemine, hommikukohv

11:00 mõttekoja käitivamine, I arutelu

12:30 lõunasöök

13:15 arutelu II

14:45 kohvipaus

15:00 arutelu III

15:45 kokkuvõtted

16:00 mõttekoja lõpetamine

16:15 Huvikoolide Liidu üldkogu

 

Ootame osalema huvikoolide esindajaid (soovitavalt 2-3-liikmelisi meeskondi), Eesti Kunstikoolide esinduskogu liikmeid ja huviharidusest huvitatuid.

 

Osalemine (sh kohvipausid ja lõunasöök) on tasuta, sõidukulusid ei kompenseerita. Soovijatele väljastatakse Huvikoolide Liidu poolt tunnistused. Registreerimine kuni 16.03.2015 e-postile huvikoolideliit@gmail.com (palume märkida kooli ja osalejate nimed, kontakttelefon).
Info telefonil 5289631, Andres Kask.

 

Mõttekoda toimub koostöös Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminariga. Mõttekoja toimumist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

 

Lugupidamisega

Huvikoolide Liit

 

Kohaletulemise juhis

Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar asub Räägu tn 49, Kristiine linnaosas. Bussiga nr. 17 saab bussijaamast ja Vabaduse väljakult (kesklinnast) otse Pedagoogilise Seminarini – Räägu peatus.
Buss nr. 23 peatub Nõmme teel olevas Tondi peatuses.

Täiendavalt vaata www.tlu.ee/et/pedagoogiline-seminar/Kontakt/Tootajad

Parkimine Räägu 49 parklas on tasuta.

Kutse huvihariduskonverentsile!

19.-20. veebruaril 2015. aastal toimub Kuressaares huvihariduskonverents “Mis tuuled puhuvad?”, kus käsitletakse mitmeid aktuaalseid probleeme, väljakutseid ja ka ootusi huvihariduse teemadel. Konverentsi eesmärgiks on kokku viia vastava valdkonna inimesed ühiste mõtete ja kogemuste jagamiseks ning alustada aktiivset dialoogi huvihariduse tuleviku üle Eestis.

Täpsem info ja ajakava konverentsi koduleheküljel.

Väljasõit Lõuna- Eestisse

Lugupeetud liikmed ja kõik uued huvilised!

Huvikoolide Liit kutsub väljasõidule 27. ja 28. novembril 2014 Lõuna- Eestisse. 

Külastame Tartu Loodusmaja, Elva Huviala- ja Kultuurikeskust “Sinilind“, Valka kunstikooli, Valga Kultuuri- ja Huvialakeskust. Toimub Huvikoolide Liidu üldkogu ja ümarlaud-arutelu.

Kahepäevase koolituse maksumus 60 eurot (ei sisalda transporti).

Hinna sees ööbimine Hotell „Metsises“, õhtu, hommiku- ja lõunasöök.
VAATA: www.hotellmetsis.com/

NB! Transport pole tellitud. Palume sõitjatel koopereeruda.

Osalema on oodatud kõik liikmed ja huvilised!

Arved väljastab Huvikoolide Liit.

Täpsem info ja registreerimine:
Andres Kask
Huvikoolide Liidu esimees
andres.kask@kanuti.tln.edu.ee
tel. 6 44 39 69; 52 89 631
Kohtumiseni!